Kommuneplan forsiden

14 Teknisk forsyning

Ifølge Planlovens §11 a. stk. 1 nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg.

På mange tekniske anlæg er der VVM-pligt, hvilket reguleres af VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1335 af 06/12/2006).

23-11-2009