Kommuneplan forsiden

Hvad betyder menuens farver - Intranet

Menuens farver viser, hvor langt i planlægningsprocessen det pågældende dokumentet er.

Farverne betyder:

Blå Det valgte dokument
Sort Gældende bestemmelser
Grøn Plan til politisk vedtagelse
Gul Planforslag Vandmærke: Forslag
Orange         Planforslag sendt til politisk behandling          Vandmærke: Forslag
Rødt Intern høring Vandmærke: Intern høring
Violet Under udarbejdelse