Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Nørresundby

(Andet kort i fht. pixel)

 

Vision

Fortællingen om Nørresundby som en vigtig del af storbyen med en stærk historisk identitet skal bevares, samtidig med sammenhængen på tværs af fjorden skal styrkes, for at sikre den fortsatte udvikling af storbyen Aalborg-Nørresundby med Limfjorden som centrum.
 
Den helhedsorienterede udvikling skal sikre sammenhænge og koordinering på tværs af Nørresundbys bydele og samtidigt understøtte kvartersidentiteter og bylivet i de enkelte bydele.

Nørresundby er en del af storbyen Aalborg-Nørresundby og består af 5 bydele:
 
Nørresundby Midtby
Lindholm
Løvvang
Nørre Uttrup
Stigsborg
 
I det følgende er beskrevet Nørresundbys rolle i storbyen og sammenhængen på tværs af de enkelte bydele. I feltet til venstre findes visionen og rammeområderne for de enkelte bydele.