Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.2.T3 Vandforsyning


 
Mål

Området skal fastholdes som et bynært, grønt friareal med adgang for offentligheden.

 


Vandværksparken har store rekreative kvaliteter.
Anvendelse

Området ejes af Vandforsyningen, der har en række tekniske installationer på arealer.

Vandværksparken anvendes som lokalpark for kvarteret og legepladsen som samlingssted for bl.a. dagplejere. Parken ligger på en vestvendt skråning med en enestående udsigt fra toppen af bakken over Aalborg midtby og Østerådalen.


Aalborg Vandværk ved foden af bakken.
11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: 10
Højde: 8,5 m, gælder ikke vandtårn og lignende.
Kun bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Udsigten skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.