Kommuneplan forsiden

5.2.3 Bevaringsværdige bygninger

  • Bygninger med bevaringsværdi 1-6 må jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og miljøer" ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.

 

Bemærkninger til retningslinien

Kortet ovenfor viser bevaringsværdige enkeltbygninger med bevaringskategorien 1-9. Dels bevaringsværdige bygninger der er registreret i SAVE-registret, og dels bevaringsværdige bygninger der er registreret gennem kommune- og lokalplanarbejdet.

Bevaringsværdierne 1-3   er bygninger med høj bevaringsværdi
Bevaringsværdierne 4-6   er bygninger med  middel bevaringsværdi
Bevaringsværdierne 7-9   er bygninger med  lav bevaringsværdi

Med retningslinien er det hensigten at medvirke til at sikre Aalborg Kommunes bygningsmæssige kulturarv.


Toldboden er et eksempel på en bygning med høj bevaringsværdi.
23-01-2012