Kommuneplan forsiden

3 Boliger

Ifølge planlovens § 11a, pkt. 2, skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder med videre.

23-11-2009