Kommuneplan forsiden

5.1.2 Arkitektoniske stilarter

  • Stilblade for etage- og enfamilieshuse skal medvirke til at kvalificere om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.
  • Dialog med private ejere om om- og tilbygninger af bevaringsværdige bygninger skal baseres på det relevante stilblad.
Bemærkninger til retningslinien

Formålet med retningslinien er at medvirke til at om- og tilbygning af eksisterende bygninger foregår på et kvalificeret grundlag.

Om stilbladene
Huse, der er opført på et bestemt tidspunkt, vil ofte bære præg af de arkitektoniske "modestrømninger" og gængse materialer på opførelsestidspunktet. Mange ældre huse i Hasseris er inspireret af europæiske arkitekturstrømninger, andre af den nordiske mytologi og tradition. Nogle huse er rigt dekorerede, mens andre udtrykker et bevidst fravalg af udsmykning på facaderne.

Husets stilart fortæller således en historie om byggeskikken, men måske også en historie om dem, der i sin tid byggede huset: Hvorfra kommer inspirationen til huset, hvad skal huset udtrykke, hvilken rolle har huset spillet for kvarteret og for de mennesker, der har boet der?

I praksis er der store tidsmæssige overlap mellem de forskellige stilarter, som således har eksisteret side om side i nybyggeriet.

Aalborg Kommune har udarbejdet stilblade for de 12 mest typiske stilarter for enfamilieshuse og 11 af de 12 mest typiske stilarter for etagehuse fra perioden omkring 1880'erne og frem til i dag. Stilbladene fortæller på en enkel og inspirerende måde om stilartens karakteristika, og der gives anvisninger på, hvilke materialer m.v. man bør anvende, når der foretages forandringer på en bygning inden for stilarten.

Med stilbladene ønsker byrådet at sætte fokus på de særlige værdier, der er knyttet til den enkelte hustype. De forskellige tidsperioder har haft hver deres idealer for, hvordan huse skulle se ud. Nogle huse er rigt udsmykkede med stuk, facadeudsmykning og glaserede tage, mens andre huse bevidst er gjort enkle i deres udtryk, fordi man har lagt mest vægt på funktion og enkelhed. Det enkelte hus er således noget særligt, og stilbladene er med til at forklare, hvad der er særligt og karakteristisk for den stilart, som det pågældende hus repræsenterer.

I kraft af, at de forskellige stilarter har hver deres idémæssige ophav og fysiske udtryk, er der også forskel på, hvilke materialer, farver m.v. man kan anvende inden for en stilart, såfremt forandringer skal respektere husets stilart. Stilbladene anviser forskellige materialer og tilbygningsmuligheder.

Stilblade for enfamilieshuse:

1. Den historicistiske villa (pdf 1,8 MB)
2. Den nationalromantiske villa (pdf 1,9 MB)
3. Den klassiske historicistiske villa (pdf 1,5 MB)
4. Bedre Byggeskik-huset (pdf 1,7 MB)
5. Nyklassicistiske huse (pdf 1,9 MB)
6. Funkisvillaen (pdf 2,0 MB)
7. Funkisbungalowen (pdf 1,5 MB)
8. Den danske funktionelle villa (pdf 1,8 MB)
9. Statslånshuset (pdf 2,2 MB)
10. Murermestervillaen fra 50'erne (pdf 1,9 MB)
11. Typehuset (pdf 2,0 MB)
12. Den modernistiske villa (pdf 1,3 MB)
Hæfte med stilblade for garager og carporte
pdf 7,6 MB

Stilblade for etagehuse:

1. Det klassiske historicistiske etagehus. Pdf 0,8 MB
2. Det historicistiske etagehus. Pdf 1,1 MB
3. Det håndværker-historicistiske etagehus. Pdf 1,1 MB
4. Det tidlige nationalromantiske etagehus. Pdf 1,2 MB
5. Jugend-etagehuset (intet stilblad p.t. på grund af de få eksempler i Aalborg)
6. Det sene nationalromantiske etagehus. Pdf 1,1 MB
7. Det nyklassicistiske etagehus. Pdf 1,0 MB
8. Den sene håndværkertradition – etagehuset. Pdf 1,2 MB
9. Funkis-etagehuset. Pdf 1,3 MB
10. Den funktionelle tradition – etagehuset. Pdf 1,0 MB
11. Type-etagehuset. Pdf 0,9 MB
12. Det indpassede moderne etagehus. Pdf 0,9 MB
Stilblade for altaner - Baggårde og gårdfacader - Tagkviste og tagelementer. Pdf 4,8 MB.
23-11-2009
Se også