Kommuneplan forsiden

6.1.6. Oplevelseszoner

 • De på kortet viste steder udpeges som oplevelseszoner.
 • Perspektiver og strategi for oplevelseszonernes udvikling skal beskrives gennem en indsatsplanlægning, der involverer en bred kreds af interessenter.
Bemærkninger til retningslinien

Oplevelseszoner er områder med en særlig koncentration/kvalitet af oplevelsesmuligheder, og som desuden stiller gunstige betingelser til rådighed for gennemførelse af oplevelser (events) eller nye steder/fyrtårne. Som et led i den oplevelsesøkonomiske strategi for Aalborg Kommune ønskes arbejdet med områdernes særlige oplevelsespotentialer fremmet.

Aktuelt er følgende områder udpeget som oplevelseszoner:

 • Aalborg centrum og den centrale havnefront som shoppingzone og historisk, kulturel oplevelseszone.
 • Hals, Kattegat, Egense og Lille Vildmose som turist- og naturmæssig oplevelseszone

Til at analysere og konkretisere perspektiver og strategi for oplevelseszonernes udvikling nedsættes arbejdsgrupper på tværs af de kommunale forvaltninger og med involvering af de relevante eksterne interessenter. Gennem arbejdet skal oplevelseszonens historier, kvaliteter, værdier og nuværende oplevelsesøkonomiske elementer beskrives. Den relevante aktørkreds skal identificeres og på grundlag af en SWOT-analyse af oplevelseszonen igangsættes en egentlig indsatsplanlægning. Der lægges i arbejdet også stor vægt på "storytelling" - dvs. kommunikation og formidling.

Som et perspektiv er der en række andre områder i Aalborg Kommune som er interesseområder i forhold til en udpegning som oplevelseszoner, blandt andet:

 • Nibe Købstad som historisk oplevelseszone
 • City Syd som shoppingzone
 • Lindholm Høje som kulturel oplevelseszone
 • Vestbyens maritime miljø som oplevelseszone
 • Østre Havn som oplevelseszone
 • Eternitgrunden og godsbanearealet som oplevelseszone
 • Åbning af Østerå som en fremtidig oplevelseszone

Aktuelt er der udpeget to oplevelseszoner: "Aalborg centrum/havnefront" og "den milde kyst".

Drageflyver ved Hals
23-11-2009
Se også