Kommuneplan forsiden

6.1.5. Grønne interesseområder

  • De på kortet viste områder udpeges som grønne interesseområder.

  • Når eksisterende anvendelse af de grønne interesseområder ophører, skal der gennemføres en helhedsplanlægning til sikring af områdets rekreative værdier.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien har til formål at udpege de områder, som i dag udnyttes til andre formål, men som på længere sigt har interesse med henblik på at øge de rekreative muligheder.

Hvorup
Et større område mellem Høvejen og Vangen er militært øvelsesområde. Området rummer store naturkvaliteter og især på grund af områdets beliggenhed nord for Nørresundby er det ønskeligt på sigt at aktivere det som et rekreativt område.

Der arbejdes løbende med mulighederne for at åbne området for offentligheden i det omfang, det ikke er i konflikt med de militære aktiviteter i området. Hvis de militære aktiviteter ophører, skal der gennemføres en grøn helhedsplanlægning for området.

Rørdalshalvøen
Det meste af Rørdalshalvøen udnyttes i dag til forskellige erhvervsrelaterede formål: Cementindustri, råstofgravning, fyldplads mv. På længere sigt rummer halvøen dog store rekreative potentialer. Her kan beboerne i de østlig bydele for alvor få kontakt til fjorden og samtidig kan de rekreative færdselsmuligheder langs Limfjordens sydøstlige bred forbedres. Råstofgravninger kan få ny betydning som rekreative landskaber.

Når den erhvervsmæssige udnyttelse neddrosles eller ophører skal der gennemføres en grøn helhedsplanlægning for området.

Danish Prime
Det meget centrum-nære byareal udnyttes i dag til industriformål. Hvis industriaktiviteten lukkes ned eller udflyttes kan arealet få stor betydning ifht. en øgning af de rekreative muligheder i den østlige del af Aalborg. Østbyen er i dag underforsynet med rekreative muligheder.


På længere sigt rummer Rørdalshalvøen store potentialer som bynært rekreativt område.
23-11-2009
Se også