Kommuneplan forsiden

Hovedstruktur 2013

Baggrund og formål

Hovedstrukturrevision 2013 tager udgangspunkt i Planstrategi 2011. Med godkendelsen af Planstrategien 2011 besluttede byrådet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed i denne byrådsperiode.

Den formelle Hovedstrukturrevision 2013 opfattes derfor som en totalrevision af Aalborg Kommunes Kommuneplan, der indeholder en fuldstændig revision af kommuneplanens hovedstruktur samt en genvedtagelse af kommuneplanens gældende retningslinier, by-/bydelsbeskrivelser samt rammer.

Formålet med Hovedstrukturrevision 2013 er ud over, at få omsat de politiske visioner fra Planstrategi 2011 i kommuneplanen også, at få skabt en mere målrettet og fokuseret kommuneplan.

Indhold

Den nye Hovedstruktur er opbygget af følgende elementer:

Indhold i Ny Hovedstruktur
Den nye Hovedstruktur definerer de tværgående perspektiver for Aalborg Kommunes fremtidige fysiske udvikling. Den afspejler nye politiske mål og visioner og sætter fokus på følgende temaer: Byregionen Aalborg, Aalborg – den attraktive storby, Byerne – et godt sted at være hele livet, Mobilitet samt Det åbne land, der erstatter de 14 nuværende hovedstrukturtemaer.

Konkrete Nedslag
Den nye Hovedstruktur angiver nye mål og visioner for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling og dermed en række nye retninger og fokusområder.
Nedslagene er udarbejdet som emner/områder, der skal have særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning. Nedslagene er udvalgt fra:

  • emner/områder med politisk fokus,
  • emner/områder, hvor der allerede foreligger særlige ønsker/projekter, og
  • emner/områder, hvor gældende plangrundlag er i uoverensstemmelse med Hovedstrukturens nye indhold.

I Nedslagene defineres en række fokusområder for den kommende kommuneplanlægning. Der gives ikke umiddelbart svar og løsninger i Nedslagene. Det kommer i den næste kommuneplanrevisionsrunde.

Redegørelse
For hvert tema i hovedstrukturen findes der en redegørelsesdel, der indeholder mere detaljeret og konkret forudsætningsmateriale. Redegørelsen skal opfattes som Hovedstrukturens bilagsdel.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

I arbejdet med at gøre den nye Hovedstruktur mere målrettet og fokuseret har ikke alle emner fra de gældende hovedstrukturtemaer fået fokus.

De 5 nye temaer i hovedstrukturen erstatter de 14 gældende hovedstrukturtemaer - dog med den tilføjelse, at udvalgte fagspecifikke uddybninger fra den gældende hovedstruktur overføres som indledning til de gældende retningslinier af forståelseshensyn.

Gældende Hovedstruktur:

1. Bypolitisk strategi Erstattes
2. Byomdannelse og byudvikling   Erstattes
3. Boliger Erstattes
4. Erhverv Erstattes
5. Arkitektur og kulturarv Overføres som indledning til retningslinier
6. Byliv – parker og byrum Erstattes
7. Butikker Overføres som indledning til retningslinier
8. Offentlig service Erstattes
9. Landdistriktet Erstattes
10. Turisme og fritid Overføres som indledning til retningslinier (nyt indhold på vej)
11. Det åbne land Erstattes
12. Vandmiljø Overføres som indledning til retningslinier
13. Infrastruktur og trafik Erstattes
14. Teknisk forsyning Overføres som indledning til retningslinier (nyt indhold om Vindmøller på vej)

Gældende retningslinier, by-/bydelsbeskrivelser og rammer genvedtages.

25-11-2013
Planforslag