Kommuneplan forsiden

6 Byliv - parker og byrum

Ifølge planlovens § 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinier for

  • beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder (pkt. 9).
  • sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber (pkt. 15).

Endvidere kan kommuneplanen i henhold til planlovens § 11b, stk. 2. indeholde retningslinier for andre forhold end de nævnte, der kan have betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

23-11-2009