Kommuneplan forsiden

9.1.3 Alternative boformer

  • I tilknytning til byerne Tylstrup, Sulsted, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Sønderholm, Ellidshøj, Fjellerad og Vaarst kan der efter egentlig kommuneplanlægning udlægges areal til boeksperimenter. I alt kan der udlægges 2-3 sådanne eksperimentelle frizoner i Aalborg Kommune.
Bemærkninger til retningslinien

Hensigten med områderne til alternative boformer er, at åbne mulighed for økologiske eksperimenter, forsøg med alternative byggematerialer, nye vinkler på samspillet mellem boligen, landskabet og naturen, organisering af bofællesskaber og nærmiljøer mv.

De udpegede områder med mulighed for boeksperimenter er en særlig form for perspektivarealer. Forud for udnyttelsen af områderne er det nødvendigt med fuld kommuneplanprocedure, dvs. forudgående offentlighedsfase, kommuneplantillæg og lokalplan. I den forbindelse redegøres for den egentlige afgrænsning af området og forholdet til arealinteresserne i område, - herunder landbrugets interesser.

Inden for frizonerne kan der planlægges for særlige boligprojekter. Disse indgår ikke på forhånd i boligprogrammet. Frizoner indgår i kommuneplanlægningen som perspektivområder. Der kræves derfor en egentlig kommuneplanlægning, før de kan tages i brug.

23-11-2009
Se også