Kommuneplan forsiden

9 Landdistriktet

Ifølge planlovens § 11a, stk. 1 pkt. 2, skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til forskellige byformål.

Planlovens §§ 34-38, angiver bestemmelserne for administrationen af landzonen.

For udlæg af areal til jordbrugsparceller gælder cirkulære nr. nr 35 af 03/06/2005 fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

23-11-2009