Kommuneplan forsiden

Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 er godkendt af byrådet den 21. oktober 2019.

Udklip

Klik her for at se Planstrategi 2019 (pdf).

Baggrund
I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier: Aalborgs funktion som Norddanmarks vækstdynamo, vækstaksen som udgør rygraden i Aalborgs udvikling, Byregion Norddanmark, hovedstrukturen fra ’Fysisk Vision 2025’ samt integrerede løsninger, der fastslår, at vækst ikke er et mål i sig selv, men skal bruges til at skabe kvalitet for mennesker og miljø. Det nye bidrag i Planstrategi 2019 består i et ekstraordinært fokus på at sikre byudvikling med høj kvalitet.

Byrådet har efter en bred borgerinddragelsesproces udviklet en ny vision for Aalborg Kommune under titlen 'DNA Aalborg'. Visionen opsummeres i det overordnede løfte: ’Vi udvikler os sammen’. Løftet afspejler det særlige sammenhold, vi har i kommunen, hvor udvikling i fællesskab prioriteres højt. Det er derfor vi med Planstrategi 2019 siger: ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’.

Planstrategi 2019
Det overordnede fokus for Planstrategi 2019 er at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og boligudvikling på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer for et godt hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune skal udvikles via aktiv borgerinddragelse, partnerskaber og strategisk byledelse. Kvalitet i byudviklingen skal forstås i bred forstand og rummer en række fokusområder:

  1. Steder med identitet
  2. Boliger og befolkning
  3. Institutioner i byen
  4. Arkitektur og byrum
  5. Bæredygtig mobilitet
  6. Grønne og blå kvaliteter
  7. Klimaindsats
  8. Mangfoldige funktioner i byen
  9. Strategisk byledelse og partnerskaber

Du kan læse nærmere om de 9 fokusområder, og hvordan de bidrager til udviklingen af byer med kvalitet, i 'Planstrategi 2019 – Vi udvikler byer med kvalitet sammen'.

27-05-2019