Kommuneplan forsiden

Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 er godkendt af byrådet den 27. maj 2019.

Planstrategi 2019-forside _500x 353

Klik her for at se Planstrategi 2019 (pdf).

Planstrategi 2019 er fremlagt til offentlig debat fra den 30. maj 2019 til og med den 12. august 2019. Alle bemærkninger til planstrategien kan indsendes på mail til By- og Landskabsforvaltningen eller på telefon: 9931 2000.

Baggrund
I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier: Aalborgs funktion som Norddanmarks vækstdynamo, vækstaksen som udgør rygraden i Aalborgs udvikling, Byregion Norddanmark, hovedstrukturen fra ’Fysisk Vision 2025’ samt integrerede løsninger, der fastslår, at vækst ikke er et mål i sig selv, men skal bruges til at skabe kvalitet for mennesker og miljø. Det nye bidrag i Planstrategi 2019 består i et ekstraordinært fokus på at sikre byudvikling med høj kvalitet.

Byrådet har efter en bred borgerinddragelsesproces udviklet en ny vision for Aalborg Kommune under titlen 'DNA Aalborg'. Visionen opsummeres i det overordnede løfte: ’Vi udvikler os sammen’. Løftet afspejler det særlige sammenhold, vi har i kommunen, hvor udvikling i fællesskab prioriteres højt. Det er derfor vi med Planstrategi 2019 siger: ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’.

Planstrategi 2019
Det overordnede fokus for Planstrategi 2019 er at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og boligudvikling på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer for et godt hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune skal udvikles via aktiv borgerinddragelse, partnerskaber og strategisk byledelse. Kvalitet i byudviklingen skal forstås i bred forstand og rummer en række fokusområder:

  1. Steder med identitet
  2. Boliger og befolkning
  3. Institutioner i byen
  4. Arkitektur og byrum
  5. Bæredygtig mobilitet
  6. Grønne og blå kvaliteter
  7. Klimaindsats
  8. Mangfoldige funktioner i byen
  9. Strategisk byledelse og partnerskaber

Du kan læse nærmere om de 9 fokusområder, og hvordan de bidrager til udviklingen af byer med kvalitet, i 'Planstrategi 2019 – Vi udvikler byer med kvalitet sammen'.

27-05-2019