Kommuneplan forsiden

Planstrategi 2016

Planstrategi 2016 er vedtaget af byrådet i Aalborg Kommune den 22. august 2016.

Efter en offentlig debat fra den 31. august til den 26. oktober 2016 har byrådet den 9. januar 2017 besluttet at vedtage Planstrategi 2016 endeligt med følgende tilføjelser i afsnittet om Øvrige oplandsbyer, landsbyer og det åbne land:

"Det er kommunens strategi, at styrke samarbejdet og finde nye multifunktionelle løsninger, som kan styrke landsbyernes udvikling og kvaliteter. By og land har brug for hinanden.

Aalborg Kommune vil fortsat, gennem samarbejde med de mange lokale ildsjæle, opsøgende udviklingsarbejde og støttepuljer fremme de stedbundne kvaliteter og det lokale fællesskab."

Endvidere besluttede byrådet, at 2 af de 3 mulige store udvalgsvarebutikker, der er til rådighed i denne byrådsperiode udnyttes til én ny stor udvalgsvarebutik på op til 9.000 m2 (Magasin) og yderligere én stor udvalgsvarebutik på op til 3.000 m2 (H&/M) i Shoppingcenter Friis. Den sidste mulige nye store udvalgsvarebutik kan anvendes til ét af udvidelses-/omdannelsesønskerne i City Syd, såfremt ét af projekterne ikke kan afvente den kommende planlovsændring.

KLIK HER for at se Planstrategi 2016.

Planstrategi 2016 ENDELIG Juni 2016-1 (1)

Klagevejledning

Afgørelsen om godkendelsen af Planstrategi 2016 kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk

Klagen skal være modtaget senest den 15. februar 2017. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Planklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Læs mere om regler og gebyrer på www.nmkn.dk. Vær opmærksom på, at der er kommet nyt klagenævn for plansager 1. februar 2017.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 1. marts 2017.

09-01-2017