Kommuneplan forsiden

11.4.10 Beskyttelse af strandene

  • Strandene skal som udgangspunkt bevares i så naturlig tilstand som muligt, og rensning af strandene bør ske under hensyntagen til vegetation og klitter.
Bemærkninger til retningslinien

Aktiv ferie og fritid og befolkningens stigende velstand medfører nye og flere ønsker om brug af strandene til mange forskellige formål. I de senere år er der eksempler på problemer mellem brugergrupper, beslaglæggelse af strandområder til begivenheder samt mere støj, os, utryghed og visuel forurening af strandene med forskelligt udstyr. Det er målet, at strandene anvendes på en bæredygtig måde, hvor alle, der ønsker det, kan opholde sig og udfolde sig uden konflikter, og hvor nedslidning af naturen undgås.

23-11-2009
Se også