Kommuneplan forsiden

11.4.4 Offentlighedens adgang

  • Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og forbedres på et bæredygtigt grundlag.
Bemærkninger til retningslinien

Aalborg Kommune vil planlægge for at sikre og forbedre adgangen til og langs kysten. Det drejer sig særligt om sommerhusområderne, ligesom der kan være behov for forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene ved de mest populære badestrækninger på Limfjords- og Kattegatkysten. Ved denne planlægning skal indgå elementer som badevands- og strandkvalitet, natur- og kulturværdier, oplevelsesmuligheder, eksisterende stinet, parkeringsforhold og støttepunkter og tilslutningen til det overordnede vej- og stinet.

Bisnap
Bisnap
23-11-2009
Se også