Tilbage
K O M M U N E P L A N

Bilag

Bilagene er generelle rammebestemmelser. Der henvises til de aktuelle bilag fra de enkelte rammeblade.

Til kommuneplanen findes bilag om:

  • Anvendelseskategorier (Bilag A)
  • Parkeringsnormer (Bilag F)
  • Retsvirkninger (Bilag H)
  • Områdetyper - principper og politik for de forskellige områdetyper (Bilag J)
  • Faktiske byggemuligheder - bebyggelsesprocenter for enkelt ejendomme (Bilag K)
  • Bilag M - Restrummelighed for planperioden 2015-26 (Bilag M)
  • VVM - oversigt over vedtagne region- eller kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Bilag O)
  • Konverteringstabel for tidligere anvendelser til nye (Bilag P)

 
09-05-2016