Kommuneplan forsiden

Bilag P - Konverteringstabel for tidligere anvendelser til nye

Tidligere brugt anvendelse Ny anvendelse Kode
Benzinsalg   Tankstation 4177
Boliger   Boligområde

eller vælg mellem:

Åben-lav boligbebyggelse
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
11001110
1120
1130
'Detailhandel' Butikker Vælg mellem:
Bycenter
Bymidte
Bydelscenter
Butikker til lokalområdets forsyning
Butikker
Lokalcenter

4110
4115
4120
4130

4135
4170
  Butikker til særlig pladskrævende varegrupper Butikker med særligt pladskrævende varer 4175
  Butikker ved trafikanlæg o.l. Butikker 4135
  Mindre butikker til salg af egne produkter Butikker 4135
  Enkeltstående butikker Butikker til lokalområdets forsyning 4130
Dyreklinikker mv.   Publikumsorienterede serviceerhverv 4180
Industri med særlige beliggenhedskrav   Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 3140
Institutioner   Vælg mellem:
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner

7110
7120
7133
7135
7140
Hotel o.l.   Vælg mellem:
Ferie- og kongrescenter
Publikumsorienterede serviceerhverv

5130
4180
Engroshandel o.l.   Transport- og logistikvirksomheder 3155
Ferieformål   Vælg mellem:
Ferie- og kongrescenter
Campingplads og vandrerhjem
Øvrige ferie- og fritidsformål

5130
5131
5190
Fritidsformål /-anlæg   Øvrige ferie- og fritidsformål 5190
Klinikker mv.   Publikumsorienterede serviceerhverv 4180
Kolonihaver   Koloni- og nyttehaver 5111
Kontorer   Kontor- og serviceerhverv 3110
Kulturelle formål   Kulturelle institutioner 7140
Landbrug   Industrielt landbrug 9170
Mindre industri   Let industri og håndværk 3120
Naturområder   Naturområde 9120
Oplagsvirksomhed o.l.   Transport- og logistikvirksomheder 3155
Restaurant o.l.   Publikumsorienterede serviceerhverv 4180
Rekreative formål   Vælg mellem:
Større rekreativt område
Nærrekreativt område

eller:

Koloni- og nyttehaver
Sports- og idrætsanlæg
Golfbaneanlæg
Støjende fritidsanlæg
Lystbådehavn
Ferie- og kongrescenter
Campingplads og vandrerhjem

5110
51155111
5120
5121
5122
5123
5130
5131
Service   Kontor- og serviceerhverv 3110
Sommerhuse   Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 6110
Større industri   Tung industri 3130
Transport o.l.   Transport- og logistikvirksomheder 3155
Tekniske anlæg   Tekniske anlæg

eller vælg mellem:

Forsyningsanlæg
Vindmølleanlæg
Husstandsvindmølle
Deponeringsanlæg
Rensningsanlæg
Solenergianlæg
Regnvands- og klimaanlæg
Biogasanlæg
Landskabstekniske anlæg
Trafikanlæg
Vejanlæg
Parkeringsanlæg
Stianlæg
Lufthavn
Helikopterlandingsplads
Trafikterminal
Transportkorridor
81008110
8111
8112
8120
8130
8133
8134
8160
8170
8180
8181
8182
8183
8185
8186
8190
8195
Trykkerier   Industri 3115
Undervisning   Uddannelsesinstitutioner 7110
Værksteder o.l.   Let industri og håndværk 3120