Kommuneplan forsiden

Bilag M - Restrummelighed for planperioden 2015-26

Senest opdateret: 29. oktober 2018

Mulighed for nyudlæg til boliger jf. aftalegrundlag fra Erhvervsstyrelsen af 14. april 2016 og 23. januar 2017.

    Eksisterende rummelighed pr. 1.1.2016

Forventet boligbyggeri 2015-26

Behov for nyudlæg 2015-26

Rest til nyudlæg 2015-26

Aalborg Kommune i alt

9.863 12.170  2.307  
      

Stor Aalborg

8.194 8.884  690  
             
Da Aalborgs vækst i overvejende grad sker via omdannelse og fortætning, er det ikke en statslig interesse at følge den løbende rummelighed her.        
             

Oplandsbyer med Vækstpotentialer

1.321 2.677  1.356 0
Status Kommuneplantillæg/Lokalplan Dato         
Vedtaget LP 6-3-105 (KP-tillæg 6-017) Boliger, Griegsvej, Frejlev marts 2016       59
Vedtaget KP-tillæg 10.012 Byudviklingsplan for Nibe

april 2016

      60
Vedtaget KP-tillæg 7.009 Byudviklingsplan Romdrup/Klarup

september 2016

      339
Vedtaget KP-tillæg 8.009 Byudviklingsplan Storvorde/Sejlflod

september 2016

      324
Vedtaget LP 6-1-109 (KP-tillæg 6-019) Boliger ved Midgården i Svenstrup  september 2016       18
Forslag LP 9-4-103 Tillæg til lokalplan 5.23 Boliger ved Færgevej, Vestpier, Hals  august 2016       12
Vedtaget LP 5-2-108 (Kp-tillæg 5.022) Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov  februar  2017        30
Vedtaget LP 6-1-108, Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup februar 2017       25
Vedtaget KP-tillæg 5.025 og LP 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum november 2017        142 
Vedtaget KP-tillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov

august
2018

      60 
Vedtaget KP-tillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg maj 2018        200
Forslag KP-tillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals oktober 2018       95

Øvrige oplandsbyer og landsbyer

348 609  261 233
Status Kommuneplantillæg/Lokalplan   Dato        
Vedtaget KP-tillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup  maj 2017        2
Vedtaget LP 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt januar 2018       18