Kommuneplan forsiden

Bilag O - VVM

Region- og kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

VVM-redegørelserne kan inddeles i følgende typer:

1) VVM-redegørelser uden kommuneplantillæg. 

2) Vedtagne region- eller kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

3) Forslag til VVM-redegørelser og kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, der ikke er gældende, fx fordi de ikke er endeligt vedtaget.

På listen er med * markeret tillæg med VVM-redegørelser, der er under udarbejdelse eller forslag til tillæg, der endnu ikke er vedtaget endeligt.

VVM-redegørelser uden kommuneplantillæg
- Vaarst biogasanlæg, VVM.
- Fyrværkerilager Aalborg Øst, VVM *
- Udvidelse af Tranholmvej fra 2 til 4 spor, VVM.

Statslige kommuneplantillæg med  VVM-redegørelse
- Forlængelse af spor 0 og udflytning af listeperron ved Lindholm station. Kommuneplantillæg med VVM.
- Udvidelse af Aalborg Portland. Kommuneplantillæg med VVM.
- Naturgenopretning i Lille Vildmose.Kommuneplantillæg med VVM.

Kommuneplan for Aalborg kommune
10.014 Vindmøller Nørrekær Enge.
3.003 - Detailhandelsplan for Aalborg kommune og udvidelse af City Syd (IKEA).
H.012 - Nye vejanlæg, Aalborg Syd, Egnsplanvej - Ny Dallvej.
H.014 - Råstofområde ved Mjels.
H.016 - Vandindvinding ved Lundby Krat.
H.018 - Vandindvinding i Volsted Plantage.
H.022 - Oplag af gasolieprodukter i eksisterende olielager.
2.015 - Udvidelse af Aalborg Lufthavn.
H.023 - Råstofområde ved Mjels, Østergaard Kalkværk.
H.024 - Universitetshospital 2. etape.
H.028 - Landingsplads for akutlægehelikopter.
5.011 - Reno Nords affaldsdepoter, Rærup.
4.034 - Vindmøller ved Bredhage. *
5.016 - Vindmøller ved Lyngdrup. *
9.012 - Vindmøller ved Øster Hassing Kær. *
H.031 - Aalborg Letbane.

Regionplan 2005
198 - Vindmølleplanlægning i Nordjyllands Amt - ikke VVM-redegørelse (er optaget i Forslag til kommuneplan 2009)
201 - Højmarksgård, Nibe Kommune
212 - Lykkegård, Aalborg Kommune

Regionplan 2001
73 - Store vindmøller på Aalborg Østhavn
75 - Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno Nord
81 - Husdyrbrug, Langholt Hovedgård, Aalborg Kommune
88 - Vindmøllesanering, Nørrekær Enge, Løgstør kommune ( er afløst af kommuneplantillæg nr. 10.7.V1 med VVM-redegørelse – Nørrekær Enge – februar 2008)
97 - Reservecentral på Gasværksvej, Aalborg Kommune
99 - Husdyrbrug, Grønhøjgård, Aalborg Kommune
108 - 3. Limfjordsforbindelse
109 - Husdyrbrug, Birkegaard Nibe Kommune
110 - Husdyrbrug, Ny Kjærsgård, Hals Kommune
118 - Husdyrbrug, Øster Heden, Hals Kommune
120 - Husdyrbrug, Møllegården, Sejlflod Kommune
126 - Husdyrbrug, Bjerggaard, Aalborg Kommune
130 - Husdyrbrug, Skovhus, Hals Kommune
134 - Husdyrbrug, Ny Ulstedlund, Hals Kommune
135 - Husdyrbrug, Kratgården, Farstrup, Nibe Kommune
137 - Husdyrbrug, Houvej 244, Hals Kommune
144 - Husdyrbrug, Kyvsgård, Aalborg Kommune
153 - Husdyrbrug, Bjerregård, Aalborg Kommune
159 - Husdyrbrug, Møllesøgård, Sejlflod Kommune incl. Regionplandokument af 11. november 2003
165 - Husdyrbrug, Elsnab, Hals Kommune
171 - Udbygning af 400 kV-masterække, Nordjyllandsværket - V.Hassing
175 - Husdyrbrug, Sindholt, Aalborg Kommune
192 - Udvidelse af Aalborg Østhavn
195 - Husdyrbrug, I/S Kjærgaard, Sejlflod Kommune

Regionplan 1997
53 - Råstofgravning ved Tylstrup
68 - Husdyrbrug, Stribenvej 40, Hals Kommune

Regionplan 1993
28 - Arbejdspladser til Øresundsforbindelsen
30 - Husdyrbrug, Hals Kommune
34 - 400 kV-højspændingsledning fra Vendsysselværket til Trige
40 - Husdyrbrug, Houvej, Hals Kommune
41 - Husdyrbrug, Houvej, Hals Kommune

Regionplan 1989-2001
26 - Nordjyllandsværket

09-04-2021
Andre planer

Regionplantillæg kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside.