Kommuneplan forsiden

9.6.O1 Holtet Boldbaner

Mål

Målet er, at området også fremover skal rumme idrætsanlæg m.m.

Anvendelse

Området kan anvendes til idrætsanlæg, sportsplads og lignende.

23-11-2009
Anvendelse
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Kun bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Levende hegn i skel
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Andre planer