Kommuneplan forsiden

10.7.V1 Vindmøller Nørrekær Enge

Mål

Målet er at sikre, at området udnyttes bedst muligt og at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet.

Der er udarbejdet Miljørapport, med vurderingen af konsekvenserne ved realisering af et vindmølleprojekt på 16 nye vindmøller - ud over de 6 eksisterende vindmøller.

Anvendelse

Området kan anvendes til etablering af op til 22 vindmøller, samt fortsat landbrugsdrift.

Miljø

Det fastlagte opstillingsmønster for dels 6 vindmøller i lokalplan 10-7-101 og 16 vindmøller i lokalplan 10-7-103 medfører et konsekvensområde, inden for hvilket der ikke må planlægges for nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.).

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.

Konsekvenszone (3)
150 meter konsekvensområde
10-12-2018
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 6-22 møller
Møllernes totalhøjde:
min. 125 m
max. 149,9 m
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Lysegrå rørtårne.
3-bladet rotorer med omdrejningsretning med uret. 
Refleksfri vinger.
Afstanden mellem de enkelte møller skal være ens
Zoneforhold
Landzone
Planforslag
 
Andre planer
Lokalplan 10-7-101
Miljørapport