Kommuneplan forsiden

7.5.O1 Fjellerad Skole

Mål

Målet er at området også fremover skal rumme skole, børnepasning, idrætshal, idrætsanlæg m.m. Områdets indretning og de enkelte funktioner skal til stadighed udvikles, så de lever op til lokalsamfundets behov.


Fjelleradhallen rummer en række aktivitetsmuligheder for lokalsamfundet. I tilknytning til hallen findes fx et fint grønt legeareal.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske Anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone