Kommuneplan forsiden

7.5.R1 Gadekæret

Mål

Målet er at sikre gadekæret ved Fjellerad Bygade som et rekreativt åndehul, der vidner om landsbyens historie.


Gadekæret medvirker til at understrege bymiljøets kvaliteter.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Kulturspor skal sikres.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone