Kommuneplan forsiden

2.1.3 Tilgængelighed og transportformer

Væsentlige byfunktioner skal placeres centralt for betjening med kollektiv trafik og for de transportformer, som i øvrigt er væsentlige for de pågældende funktioner.

Bemærkninger til retningslinien

Det er væsentligt, at byerne indrettes, så tilgængelighed ikke alene måles på, om byfunktionerne kan nås i bil. Især centerformål som indkøb, uddannelsesinstitutioner, offentlige kontorer og fritidstilbud skal placeres med mulighed for adgang for alle befolkningsgrupper, så befolkningsgrupper med lavt bilejerskab (børn, unge og ældre) har adgang til væsentlige centerfunktioner. Valgfriheden i transportform mellem alle byfunktioner skal understøttes, hvorved afhængigheden af biltransport med deraf følgende sårbarhed og klimabelastning reduceres. Dette gælder i alle led af lokaliseringer, herunder også bolig- og arbejdsstedslokaliseringerne, hvor adgangen til knudepunkter for den kollektive transport bør være høj i store arbejdspladskoncentrationer, samtidig med at boligområder også forsynes med især busforbindelse.

Der bør i kommune- og lokalplanlægningen tages højde herfor gennem placering af veje, stier og stoppesteder samt især tog- og busstationer. Bestemmelsen skal omvendt medvirke til at sikre koordinering med den ønskede udbygning af det kollektive trafiksystem, hvor egns- og områdebyerne indgår som knudepunkter i rutenettet.

09-01-2017
Se også