Kommuneplan forsiden

2 Byomdannelse - byudvikling

Ifølge planlovens § 11a, pkt. 1 og 2, skal kommuneplanen indeholde retningslinier for udlægning af arealer til byzoner og beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder med videre.

23-11-2009