Kommuneplan forsiden

4.1.5 Oplag af olieprodukter i eksisterende olielager

  • Der må i eksisterende 9 tanke på Gasværksvej i Aalborg opbevares gasolie, fuelolie og bioolie inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.
Bemærkninger til retningslinien

Virksomheden er udpeget som risikovirksomhed, og der er udarbejdet en sikkerhedsrapport for virksomheden, som beskriver virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld. Det fremgår af sikkerhedsrapporten at brand og eksplosion ikke er sandsynligt, fordi der er tale om produkter med et flammepunkt over 55 grader celcius. Projektet og dets virkninger på miljøet er beskrevet i VVM-redegørelse med miljøvurdering.

Vilkår for tilladelsen fastlægges i miljøgodkendelsen, sikkerhedsrapport og VVM-tilladelsen.

22-04-2013
Se også