Kommuneplan forsiden

4.1.4 Konsekvenszoner for risikovirksomheder (ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket)

  • Indenfor konsekvenszonen/sikkerhedszonen omkring ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket (der er vist på ovenstående kort) må der ikke etableres ny følsom anvendelse, som fx boliger, institutioner, rekreative områder, butikker, hoteller, steder, hvor der opholder sig mange mennesker, samt bygninger og områder, som er svært evakuerbare.
Bemærkninger til retningslinien

Konsekvenszonen/Sikkerhedszonen
Konsekvenszonen/sikkerhedszonen omkring ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket tager udgangspunkt i den samlede 10-6 Iso-risikokurve for alle de beregnede typer af uheld ved ammoniaklageret.

Risikovirksomhed
En risikovirksomhed er en virksomhed med særlige beliggenhedskrav, fordi der forekommer farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle opstå et større uheld.

Ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket (Vattenfall), Nefovej 50, 9310 Vodskov er jf Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer defineret som en risikovirksomhed.

14-11-2011
Se også