Kommuneplan forsiden

7.1.1 Aalborg City

  • Afgrænsningen af Aalborg City, der omfatter de centrale områder i Aalborg og Nørresundby, er vist på ovenstående kort.
  • Indenfor de centrale områder i Aalborg og Nørresundby skal butikker som hovedregel placeres indenfor afgrænsningen af Aalborg City.
  • Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i Aalborg City fremgår af nedenstående skema.

Betegnelse

Bymidte,
Aflastningscenter,
Bydelscenter og
Lokalcenter

Max butiksstørrelse
(m²)

Samlet butiksareal 2008
(m²)

Maksimalt butiksareal

(m²)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Aalborg City

Bymidte

5.000*

7.500

157.464**

199.750

 

*

I strøggader (se nedenstående kort)

Max. 250 m²
**  Samlet butiksareal 2008  157.464 m² er inkl. udvidelse af Salling og etablering af Friis
Bemærkninger til retningslinien

Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og turister.

Området afgrænses, så det omfatter Kennedyarkaden, der ligger i et knudepunkt for den kollektive trafik.

Gennem en arkitektonisk bearbejdning af de offentlige rum skal midtbyen gives sin egen identitet for at tiltrække kunder. Der må satses på en markant markedsføring og på en planlægning, der indebærer en renovering af de mest nedslidte gader og pladser, samt skaber en smuk sammenhæng mellem forretningsstrøg, pladser, havnen og kulturelle knudepunkter.

Strøggaderne skal bevares som byens attraktion med varierede butikker og mødesteder, og nye initiativer skal medvirke til at styrke de gamle handelsgader. I strøggaderne kan der etableres dagligvarebutikker i form af specialbutikker o.l.


Strøggader indenfor afgrænsningen af Aalborg City

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

Ordforklaring:

Dagligvarer: Kolonial, slagter, bager, tobak, kiosk, m.m.

Udvalgsvarer: Tøj, sko, sport, genbrug, isenkram, reservedele til biler, blomster, bøger, radio, galleri, gaveartikler o.lign.

E-handelsvirksomheder, der har mere end et ubetydeligt salg af varer til kunder, der kommer fysisk til butikken, betragtes som detailhandel og skal lokaliseres efter detailhandelsbestemmelserne. 

19-06-2017
Se også