Kommuneplan forsiden

7.1.2 Aflastnings­området City Syd

  • Afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd er vist på ovenstående kort.
  • Butikker skal som hovedregel placeres indenfor afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd.
  • Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i City Syd fremgår af nedenstående skema.

Betegnelse

Bymidte, Aflastningscenter , Bydelscenter og Lokalcenter

Max butiksstørrelse (m²)

Samlet butiksareal 2018 (m²)

Maksimalt butiksareal(m²)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

City Syd

Aflastningsområde Storcenter

250

35.000

187.900

208.900**

City Syd**

Aflastningsområde Udenfor Storcenter

*

35.000

 

Betegnelse

Bymidte, Aflastningscenter , Bydelscenter og Lokalcenter

Min butiksstørrelse (m²)

Samlet butiksareal 2018 (m²)

Maksimalt butiksareal(m²)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

City Syd

Aflastningsområde Storcenter

-

-

187.900

208.900**

City Syd**

Aflastningsområde Udenfor Storcenter

-

500

 

 

 

Gælder samlet for Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd.

 

*

Ingen dagligvarebutikker udenfor storcenteret

**

208.900 m² er incl.

1 ny butik (Bauhaus) på max. 20.000 m² (2. store udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m² i byrådsperioden 2010-2013 jf. Planlovens § 5q, stk. 2)

udvidelse/omdannelse af butik på Nibevej 1C til en ny butik på 3.500 m² (3. store udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m² i byrådsperioden 2010-2013 jf. Planlovens § 5q, stk. 2)

1 ny butik (IKEA) på max. 30.000 m² samt 1 ny butik på max. 6.000 m² (udvidelse af Shoppen)
(1. og 3. store udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m² i planperiode 2007-2009 jf. Planlovens § 5q, stk. 2)

 

 

 

Bemærkninger til retningslinien

City Syd skal fastholdes som regionalt aflastningscenter for Aalborg Midtby specielt for store udvalgsvarebutikker, der ikke kan være i Midtbyen.

For at sikre den lokale dagligvareforsyning kan der ikke indrettes flere dagligvarebutikker i området. Der er dog mulighed for små specialbutikker i Aalborg Storcenter.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens § 5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens § 5t, stk. 2).

Ordforklaring:

Dagligvarer: Kolonial, slagter, bager, tobak, kiosk, m.m.

Udvalgsvarer: Tøj, sko, sport, genbrug, isenkram, reservedele til biler, blomster, bøger, radio, galleri, gaveartikler o.lign.

14-01-2019