Kommuneplan forsiden

7.1.7 Butikker ved trafikanlæg og lignende

  • Butikker ved trafikanlæg, forlystelser og lignende kan placeres udenfor de afgrænsede områder til butiksformål.
  • Den maksimale butiksstørrelse for butikker ved trafikanlæg, forlystelser og lignende er fastsat til 250 m². 
  • Lufthavnens Tax Free område i lufthavnsterminalen er en undtagelse. Her er der mulighed for at etablere et samlet butiksområde på 600 m².   
  • Bebyggelsens udformning og placering skal tilpasses den omgivende arkitektur.
  • Støj, parkering og adgangsforhold skal afklares.
Bemærkninger til retningslinien

I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner og lignende kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Butikken skal underordnes områdets primære servicefunktion.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

27-05-2013
Se også