Kommuneplan forsiden

7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre

  • Afgrænsningen af øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre er vist på ovenstående kort.
  • I kommunens byer og bydele skal butikker som hovedregel placeres indenfor de afgrænsede områder til butiksformål.
  • Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i kommunens øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre fremgår af nedenstående skema.
Bemærkninger til retningslinien

 

Betegnelse

Bymidte, Aflastningscenter, Bydelscenter og Lokalcenter

Max butiksstørrelse (m²)

 

Samlet butiksareal 2008

(m²)

Maksimalt butiksareal

 

(m²)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Bouet

 

3.500

1.000

11.085

12.870

Lindholm

Bydelscenter

3.500

1.000

1.452

3.900

Løvvangen

Bydelscenter

3.500

1.000

4.337

7.500

Nørre Uttrup

Bydelscenter

3.500

1.000

3.780

9.000

Vestbyen Vest

Bydelscenter

3.500

1.000

3.898

9.000

Ø-gadekvarteret

Bydelscenter

3.500

1.000

2.976

5.300

Østre Havn

Bydelscenter

2.000

250

0

2.500

Vejgård

Bydelscenter

3.500

1.000

11.124

15.500

Hadsundvej

Lokalcenter

1.200 500 1.069

3.000

Eternitten

Bydelscenter

3.500

1.000

0

7.000

Grønlandskvarteret

Bydelscenter

3.500

1.000

1.467

5.500

Grønlandskvarteret, Danalien

Lokalcenter

1.000

500

1.000

2.500

Grønlandskvarteret, Byplanvej

Lokalcenter

1.000

500

2.000

3.000

Gug

Bydelscenter

3.500

1.000

2.444

6.000

Hobrovejskvarteret

Bydelscenter

3.500

1.000

2.745

4.000

Hasseris

Bydelscenter

3.500

1.000

4.394

8.500

Mølholm

Bydelscenter

3.500

1.000

0

5.000

Skalborg Bakke

Lokalcenter

1.000 500 1.500 3.000

Sofiendal, Skelagervej

Lokalcenter

1.000

500

800

3.000

Indkildevej

Bydelscenter

3.500

1.000

5.706

8.500

Universitetsomr. Føtex

Bydelscenter

3.500

1.000

3.600

4.500

Universitetsomr. Einsteins Boulev.

Bydelscenter

3.500

1.000

545

5.000

Universitetsomr. Fredrik Bajers Vej

Lokalcenter

1.200

500

0

3.000

Tornhøj

Bydelscenter

3.500

1.000

 2.976

8.000

Smedegård

Bydelscenter

3.500

1.000

1.686 

5.000

Stigsborg

Bydelscenter

2.000

1.000

0

5.000

Nibe

Bymidte

3.500

2.000

9.919

14.500

Svenstrup

Bymidte

3.500

2.000

 5.674

11.000

Godthåb

Bymidte

3.000

1.000

0

3.000

Gistrup

Bymidte

3.500

2.000

2.914

6.700

Klarup

Bymidte

3.500

2.000

2.510

6.500

Storvorde, syd

Bymidte

3.500

2.000

1.882

6.275

Storvorde, nord

Lokalcenter

1.000

500

300

1.000

Kongerslev

Bymidte

3.500

2.000

2.828

5.115

Hals

Bymidte

3.500

2.000

6.155

10.735

Hou

Bymidte

3.500

2.000

1.381

4.000

Ulsted

Bymidte

3.500

2.000

2.284

4.500

Gandrup

Bymidte

3.500

2.000

1.207 

5.300

Vester Hassing

Bymidte

3.500

2.000

2.723 

5.500

Vodskov

Bymidte

3.500

2.000

6.918 

11.000

Vadum

Bymidte

3.500

2.000

2.275 

4.500

Vestbjerg

Bymidte

3.500

2.000

1.500

4.500

Frejlev

Bymidte

3.500 1.000 1.475 4.500

Bydelene
Bydelscentrene og lokalcentrene indenfor det sammenhængende byområde skal styrkes. Der ønskes et varieret butiksudbud til betjening af bydelene. Butikker skal primært placeres inden for de afgrænsede centerområder for at styrke bydelscentrene.

Byerne udenfor Aalborg
I byer med afgrænset butiksområde styrkes centerområderne ved, at nyetablering af butikker primært skal ske inden for disse afgrænsede områder. Disse byer skal også betjene oplandet ved at have mulighed for et større udvalg og større butikker end de øvrige oplandsbyer.

Byer med afgrænset centerområde: Nibe, Svenstrup, Gistrup, Klarup, Storvorde, Kongerslev, Hals, Hou, Ulsted, Gandrup, Vester Hassing, Vodskov, Vadum, Vestbjerg og Frejlev.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

Ordforklaring:

Dagligvarer: Kolonial, slagter, bager,tobak, kiosk, m.m.

Udvalgsvarer: Tøj, sko, sport, genbrug, isenkram, reservedele til biler, blomster, bøger, radio, galleri, gaveartikler o.lign.

18-01-2021
Se også