Kommuneplan forsiden

10.4.B3 Nymøllevej

Mål

Det er målet at give mulighed for udstykning af en grund i tilknytning til de to eksisterende boliger.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone
Andre planer