Kommuneplan forsiden

7.7.R1 Boldbanerne

Mål

Målet er at sikre gode rammer for Visse Idrætsforenings sportsaktiviteter samt lignende almennyttige formål. Området skal fungere som et mindre lokalt alternativ til aktiviteterne i Gug Boldklub.


Visse Idrætsforenings klubhus
13-09-2004
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10 for området som helhed
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8.5 m
Kun bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone