Kommuneplan forsiden

14.2.13 Vindmøller Lyngdrup

Inden for området udlagt til vindmøller, jf. nedenstående kort, gives mulighed for opstilling af 7-15 vindmøller med en totalhøjde på mellem 140 m.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i "Vindmøller ved Lyngdrup - Miljørapport - MV og VVM". Se VVM her.

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinjen gælder for et nærmere afgrænset område – 5.9.V4, Vindmøller Lyngdrup – som omfatter de arealer, som berøres af vindmøllerne med tilhørende vendepladser/arbejdsarealer, koblingsstation, adgangsveje mv. og en konsevenszone på 140 m. Bestemmelserne for det nye rammeområde fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af vindmøller. Antallet af møller fastsættes til 7-15 stk. med en totalhøjde på mellem 140 m.

Retn _14-2-12

Det ikke tekniske resume fra miljørapporten kan ses her.

14-09-2015