Kommuneplan forsiden

14.2.8 Radiokæder og flyvepladser

Vindmøller skal respektere Erhvervsstyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg og forsvarets radioanlæg. Der kan ikke tillades opstillet vindmølleparker, der kan forstyrre Telestyrelsens radiokædeforbindelser og maritime anlæg. Såfremt der ønskes vindmølleområder eller enkeltstående vindmøller inden for en radius af 12 km fra Flyvestation Aalborg eller 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde og øvelsesterræner, skal Forsvarets Bygningstjeneste høres af hensyn til flyvesikkerheden. Den godkendte indflyvningsplan for Aalborg Lufthavn skal respekteres.

Bemærkninger til retningslinien

Vindmøller med en totalhøjde på 100 m og derover skal anmeldes til Trafikstyrelsen, jf. Luftfartslovens § 67 anlæg og Forsvarets radioanlæg. Der kan ikke tillades opstillet vindmølleparker, der kan forstyrre Erhvervsstyrelsens radiokædeforbindelser og maritime anlæg. Såfremt der ønskes vindmølleområder eller enkeltstående vindmøller inden for en radius af 12 km fra Flyvestation Aalborg eller 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres af hensyn til flyvesikkerheden. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m og derover skal anmeldes til Trafikstyrelsen, jf. Luftfartslovens § 67a. Vindmøller indenfor en flyveplads’ indflyvningsplan må ikke ikke have en totalhøjde der medfører, at en vingetip uanset møllens position gennemskærer indflyvningsplanens hindringsbegrænsende flade.

23-09-2013