Kommuneplan forsiden

14.2.15 Vindmøller Nørrekær Enge

Inden for området udlagt til vindmøller, jf. nedenstående kort, gives mulighed for opstilling af 6-22 vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 150 meter.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i "Vindmøller ved Nørrekær Enge - Miljørapport". Se VVM her.

Bemærkninger til retningslinien

Retnl

Retningslinjen gælder for et nærmere afgrænset område – 10.7.V1, Vindmøller Nørrekær Enge – som omfatter de arealer, som berøres af vindmøllerne med tilhørende vendepladser/arbejdsarealer, koblingsstation, adgangsveje mv. og en konsekvenszone på 150 meter. Bestemmelserne for det nye rammeområde fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af vindmøller. Antallet af møller fastsættes til 6-22 stk. med en totalhøjde på mellem 125 og 150 meter.

 

Det ikke-tekniske resume fra miljørapporten kan ses her.

10-12-2018