Kommuneplan forsiden

14.2.3 Konsekvens­områder

  • Der udlægges en konsenkvenszone på 500 meter omkring udpegede områder.  Inden for konsekvenszonen må der ikke etableres ny støjfølsom bebyggelse
  • Ved realisering af nye vindmøller justeres konsekvenszonen efter det konkrete projekt, og omfatter området i en afstand af 4 gange møllernes totalhøjde.
Bemærkninger til retningslinien

Vindmølleområderne er afgrænset så der sikres minimumsafstand til nærmeste bolig. For at sikre at den situation fastholdes, er der fastlagt et støjkonsekvensområde. Inden for konsekvenszonen må der ikke etableres ny støjfølsom bebyggelse og arealanvendelse.

23-09-2013