Kommuneplan forsiden

14.2.7 Afmærkning

Møllerne må ikke afmærkes, bortset fra afmærkning, der er nødvendig af hensyn til flysikkerheden. Vindmøller må ikke på nogen måde vanskeliggøre observation og brug af den bestående afmærkning for søfarten (fyr). Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal anmeldes til og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes før Trafikstyrelsen skriftligt har godkendt projektet, herunder afmærkningen.

Bemærkninger til retningslinien

Såfremt der ønskes vindmølleområder eller enkeltstående vindmøller inden for en radius af 12 km fra Flyvestation Aalborg eller 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner, skal Forsvarets Bygningstjeneste høres af hensyn til flyvesikkerheden. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m og derover skal anmeldes til Trafikstyrelsen, jf. Luftfartslovens § 67a. Reglerne for afmærkning er beskrevet i BL 3-11: Bestemmelser for afmærkning af vindmøller.

23-09-2013