Kommuneplan forsiden

Byrådets mål på vindmøllemrådet er defineret i klimastrategien:

  • At strøm produceret på vindmøller i 2050 udgør 80% af elforbruget i hele kommunen.
  • At vindkraftproduktionen forøges minimum fra 240 GWh i 2007 til 520 GWh i 2020, 750 GWh i 2030 til 1.230 GWh i 2050.

Byrådets langsigtede mål omsættes til kommuneplanens tidshorisont på 12 år (2025) som middelmålet for 2020 og 2030: 635 GWh/år. I forhold til 2011-produktionen som var 301 GWh, skal årsproduktionen i planperioden forøges 334 GWh. Denne målsætning kan nås ved opstilling af nye møller i de udlagte områder.

I de følgende retningslinjer udpeges 9 områder til vindmølleparker, som er kendetegnet ved at de i forvejen rummer vindmøller eller andre større tekniske anlæg. I nogle område skal bestående vindmøller nedtages før der kan opstilles nye store.

For alle områder gælder, at detailplanlægningen (lokalplan og VVM) kan få afgørende betydning for opstillingsmulighederne - og isidste ende kan føre til justeringer kommuneplanens retningslinjer gennem kommuneplantillæg.

Nye vindmøller kan kun opføres i parker.

23-09-2013