Kommuneplan forsiden

7.4.R1 Ellehøj

Mål

Målet er at sikre Ellehøj som et rekreativt åndehul, der vidner om landsbyens historie.


Ellehøj ligger ad Apotekervej, men er i dag ikke særligt synlig i bymiljøet.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Kulturspor skal sikres.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone