Kommuneplan forsiden

11.1.3 Friluftsliv i det åbne land

  • I det åbne land kan der etableres rekreative stier og mindre støttepunkter for friluftslivet. Friluftsinteresserne skal søges indpasset sammen med øvrige interesser, og der skal lægges vægt på en flersidig anvendelse af arealerne. Der skal sikres sammenhæng og tilgængelighed for friluftslivet i det åbne land og mellem land og by primært i Grøn-blå Struktur, som vist på kort til retningslinie 11.1.2.
  • Friluftsanlæg, der ikke er støjende, som fx rekreative stier, primitive rastepladser og lignende støttepunkter for friluftslivet skal fortrinsvis placeres i tilknytning til Grøn-blå Struktur.
Bemærkninger til retningslinien

Behovet for friluftsliv i det åbne land skal tilgodeses.

Byrådets initiativer for at skabe sammenhæng og tilgængelighed i det åbne land for at forbedre offentlighedens færdselsmuligheder vil have en høj prioritet.

Muligheder for hverdagens friluftsliv i det åbne land og især i det bynære landskab i form af rekreative stier og støttepunkter som primitive rastepladser, fugletårne, shelters mm. skal styrkes. Ved at samordne interesserne i det åbne land så konflikterne imødegås, kan friluftslivet opnå større indhold og kvalitet. Ligeledes kan friluftsaktiviteter indgå i formidling af erhvervsinteresserne i det åbne land samt de natur- og kulturhistoriske interesser.


Hammer Bakker
23-11-2009
Se også