Kommuneplan forsiden

Rørdal

Mål og perspektiver

Midt i et erhvervs- og industriområde ligger en lille enklave af boliger med en kirke.

Det er et mål at sikre boligerne bedst mulige forhold, samtidig med at det planmæssige grundlag for bydelens virksomheder sikres.

Det er også et mål, at sikre udvidelsesmuligheder for Aalborg Portland.


Boligområdet Sølyst omkranset af erhverv.
Byudviklingsområder

Cementfabrikken Aalborg Portland planlægges udbygget dels med nye produktionbygninger og dels med nye lagerbygninger.

Der forberedes plangrundlag for en udvidelse af fabrikken ud over eksisterende lokalplanafgrænsning.

 • En udvidelse af Aalborg Portland skal i størst mulig omfang tage hensyn til naturinteresserne.

Cementproduktion.
Bydelens struktur

Bydelen domineres af cementfabrikken Aalborg Portland, men rummer også oliehavnen, et erhvervsområde omkring Mineralvej, et kolonihaveområde ved cementfabrikken og det lille boligområde Sølyst, der er centreret omkring kirken.

Cementfabrikken er startet i slutningen af forrige århundrede, dengang langt uden for byen, hvor der var tilstrækkelig vanddybde til at anlægge de nødvendige kajanlæg. Siden er området udbygget som oliehavn ud mod fjorden, og selve fabrikken er udbygget ind i landet i forbindelse med udgravningen af kridt.

 • Bydelen domineres af tung erhverv.
 • Boligområdet Sølyst ligger på en bakkeø, isoleret blandt store erhverv.

Der er også mindre erhvervsvirksomheder.
Bebyggelsens karakter

Også bygningsmæssigt er det cementfabrikkens store bygninger, skorstene og installationstårne samt oliehavnes tankanlæg, der er dominerende. Når man kommer nord fra til Vestbjerg Bakke er det et fantastisk syn, der åbenbarer sig, når Aalborg Portland tårner frem. Det signalerer virkelig storby.

Når man nærmer sig området er kirketårnet synligt flere steder fra, og det markerer sig på en speciel måde i forhold til cementfabrikkens store bygningsvoluminer. Kirken, der er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner og opført i 1929, ligger på toppen af bakken omgivet af Sølyst.

Sølyst er et lille boligområde med ca. 100 boliger. Boligerne nord for kirken er opført i 1920'erne og 30'erne, mens boligerne øst og syd for kirken først er bygget i 70'erne.

Mange af boligerne er større eller mindre murermesterhuse, hvoraf en del er pænt renoveret. I den nordligste del ligger en enkelt række byggeforeningshuse, bygget til de ansatte på cementfabrikken Rørdal.

 • De store bygningsvoluminer tegner bydelen og er en del af Aalborgs markante skyline langs fjorden.
 • Kirken er et markant landmark i konkurrence med Aalborg Portlands skorstene og produktionsanlæg.
 • Boligerne bliver renoveret, hvorved områdets kvalitet forbedres.

Boligområdet Sølyst

Parcelhuse fra 1970'erne.

Byggeforeningshuse fra 1930.
Landskabet / De grønne områder

Selv om bydelen ligger ud mod fjorden, er der ikke adgang til vandet, da hele havnestrækningen anvendes som industrihavn.

Når der ses bort fra oliehavnen og Aalborg Portland, er det en grøn og velplejet bydel. Også i erhvervsområdet ved Mineralvej har de fleste virksomheder et grønt forareal.

Kirken er delvis omkranset af store flotte rønnebærtræer. Kirkegården bærer præg af, at kirken er opført på et tidspunkt, hvor der forventedes en større byudvikling på stedet.

Mellem kirkegården og Kiselvej er der en stor fælled, der anvendes som boldbane.

Mellem boligområdet og cementfabrikken ligger et lille kolonihaveområde og et utilgængeligt grønt område, der begge hører til Aalborg Portland. Områderne bør sikres og gøres offentligt tilgængelige.

 • Beplantningsbælter som afgrænsning mod de store industrier.
 • Sølyst og erhvervsområdet ved Mineralvej fremtræder grønne.
 • Kolonihaverne og det grønne område skal fastholdes.

- og kolonihaver.
Trafikken

Området støder op til motorvejen, men den nærmeste til- og frakørsel er ved Øster Sundby.

Erhvervsområderne trafikbetjenes fra Rørdalsvej, mens Sølystvej, der ligger på kanten af den gamle kystskrænt, er adgangsvej til det lille boligområde på toppen af bakken. Fra Sølystvej er der udsigt over oliehavnen og fjorden. Rørdalsvej er også hovedadgangsvej til Østhavnen.

Der er cykelsti langs Rørdalsvej.

 • Rørdalsvej trafikbetjener området.

Området støder op til motorvejen.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Der er ingen planer om offentlig eller privat service i området. Der har tidligere været en lille købmand i Sølyst.

Indsatsmuligheder
 • Bydelen skal fremtræde grøn.
 • Aalborg Portland skal sikres udvidelsesmuligheder.
 
11-12-2006