Kommuneplan forsiden

4.9.R1 Rørdal kolonihaver m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for en fortsat anvendelse til kolonihaver.

Det er også et mål, at det grønne område syd for kolonihaverne gøres tilgængelig for borgerne.


Kolonihaver til medarbejdere ved Aalborg Portland.
Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: for kolonihaver max. 10.
Højde: Max. 5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Kolonihaveområdet skal fremstå med havepræg og
rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone.