Kommuneplan forsiden

Redegørelse til tillæg 7.003, Biogasanlæg Vaarst

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens rammeområde 7.9.A3 (Lundby Mark) og 7.9.T3 (Biogasanlæg Torderupvej).

          
Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 7.003            Gældende kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er den fornødne overensstemmelse mellem kommuneplanen og et aktuelt projekt for udvidelse af biogasanlægget ved Torderupvej, Vaarst. Projektet er nærmere beskrevet i lokalplan 7-9-101, Udvidelse af biogasanlæg ved Torderupvej, Vaarst, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

De fornødne ændringer af biogasanlægget vil kræve yderligere areal og en forøgelse af højden på tankene, så de bliver synlige fra omgivelserne.

Det eksisterende biogasanlæg og den planlagte udvidelse af anlægget, ligger inden for rammeområde 7.9.A3 (Lundby Mark). Med tillægget ændres rammeområdeafgrænsningerne, så hele det fremtidige biogasanlæg samles inden for område 7.9.T3 (Biogasanlæg Torderupvej).

27-08-2007
Andre planer