Kommuneplan forsiden

11.3.2 Friluftsaktiviteter i de særlige værdifulde naturområder

  • I de særlige værdifulde naturområder, der fremgår af ovenstående kort, kan der etableres mindre anlæg og støttepunkter til brug for friluftslivet, hvis det er foreneligt med målene i afsnit 11 Det åben land.
Bemærkninger til retningslinien

Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de særlige værdifulde naturområder, blandt andet fordi disse områder indeholder meget spændende og varierende landskaber. Hertil kommer, at dele af de særlige værdifulde naturområder ligger i nær tilknytning til større bysamfund og sommerhusområder og derfor kan nås inden for den daglige fritid. Retningslinien giver mulighed for etablering af fx primitive overnatningsanlæg og andre mindre anlæg og støttepunkter. Retningslinien medfører, at kommunen kan planlægge for en rekreativ udnyttelse af de særlige værdifulde naturområder, så særlige natur-, kultur- og landskabsværdier bliver tilgængelige for en større offentlighed, uden at den fortsatte eksistens og egenart af disse værdier trues. Ved placeringen af områder til friluftsaktiviteter skal det sikres, at der er sammenhæng og tilgængelighed for natur- og friluftsliv.

Bisnap
Bisnap
23-11-2009
Se også