Kommuneplan forsiden

8.5.R1 Gl. Egensevej

Mål

Området skal fastholdes som offentligt friareal.


Arealet fremstår i dag som naturområde.
23-11-2009
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max 5 m