Kommuneplan forsiden

8.5.R2 Snebærvej

Mål

Området skal fastholdes som offentligt friareal.


Området er forholdsvist fladt.
Anvendelse

Området anvendes som et offentligt friareal med mulighed for boldleg samt et område med borde og bænke samt afskærmende beplantning.

23-11-2009
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max 5 m