Kommuneplan forsiden

3.2.B4 Forchham­mersvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø, som spiller godt sammen med den bevaringsværdige bebyggelse vest for Forchhammersvej. Det betyder at kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet.

Der lægges også vægt på muligheden for at integrere en bred vifte af andre byfunkioner i det omfang at anvendelsen kan forenes med boligfunktionen.

Forchhammersvej
Der er fokus på kvaliteten af boliger og opholdsarealer.
23-03-2015
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/ etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 8,5 m
Opholdsareal: Min. 15 %
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes i respekt for bebyggelsen vest for Forchhammersvej.
Markant beplantning skal bevares
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt